ძარცვისა და გატაცების წესები

Street Roleplay
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Street RP- ფორუმზე
რეგისტრაცია
Status
Not open for further replies.

Mentesa

Administrator
4/28/23
56
3
8
ძარცვისა და გატაცების

წესები


1.1 გატაცების/ძარცვისას უნდა დაეყრდნოთ სათამაშო ზონების წესებს.
1.2 კრიმინალური ორგანიზაციების ყველა გატაცება/ძარცვა შეიძლება განხორციელდეს ფრაქციის ფერში შეღებილ ფრაქციის ან პერსონალურ მანქანებზე. | დემორგანი 60 - 120 წუთი
შენიშვნა:
ფრაქციის ფერი განისაზღვრება ფრაქციული სატრანსპორტო საშუალების ფერით.
გამონაკლისი: ფეხით ძარცვა მანქანების გარეშე.
1.3 აკრძალულია ქალაქის ხალხმრავალი ადგილებიდან (მწვანე ზონები), მწვანე ზონის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სისტემური/არაოფიციალური ორგანიზაციების ტიტულოვანი და სახლების ტერიტორიიდან გაყვანა ძარცვის/გატაცების მიზნით. |DEMORGAN - 120 წუთამდე
1.3.1
აკრძალულია ძარცვის ჩადენა ინტერიერში. | გაფრთხილება
1.3.2
აკრძალულია გატაცება ინტერიერიდან. | გაფრთხილება
1.3.3
აკრძალულია მსხვერპლის ინტერიერში შეყვანა უპირატესობის მიზნით. | გაფრთხილება
გამონაკლისი #1:
არააქტიური ინტერიერი, რომელიც არ გამოიყენება არაფერში
გამონაკლისი #2: ინტერიერები, რომელთა მიღწევაც შესაძლებელია ტელეპორტირების გარეშე მარკერების გამოყენებით (ანუ ინტერიერი, რომელიც არ არის ვირტუალურ სამყაროში).
1.4 აკრძალულია ერთდროულად 4-ზე მეტი ადამიანის გატაცება/ძარცვა. | დემორგანი 60 - 120 წუთი
შენიშვნა:
ნებადართულია არაუმეტეს 4 ადამიანის გატაცება, თავის მხრივ, სხვადასხვა ადგილას, არაუმეტეს 2 წუთის ინტერვალით.
1.5 მძარცველები/გამტაცებლები მსხვერპლზე ორჯერ მეტი უნდა იყვნენ. | დემორგანი 60 - 120 წუთი ყველა მონაწილისთვის
გამონაკლისი:
იხილეთ გამონაკლისი გვ. 2.4
1.6
ძარცვა/გატაცება დაშვებულია მხოლოდ კრიმინალური ორგანიზაციების წევრებისთვის. | დემორგანი 60 - 120 წუთი
ახსნა:
ნებადართულია - ბანდებს, მაფიებს და არაოფიციალურ კრიმინალურ ორგანიზაციებს, რომლებსაც CC დამტკიცებული აქვს.
1.7 აკრძალულია მსხვერპლის მოკვლა IC მიზეზის გარეშე. | დემორგანი 180 წუთი
ახსნა:
მკვლელობის მიზეზი შეიძლება იყოს: შეურაცხყოფა, გაქცევა, ძალადობით დაშინების მცდელობა, PG-ს წესების დარღვევა.
შენიშვნა: აკრძალულია ნიღბის მოხსნა, ამით თქვენი ვინაობის გამჟღავნება და შემდეგ მოკვლა. | დემორგანი 180 წუთი
1.8
ძარცვა უნდა დასრულდეს ფსონების ყველა მოთხოვნით. | დემორგანი 120 წუთი
შენიშვნა:
რამდენიმე ადამიანის მიერ ძარცვისას ყველა ყაჩაღს უნდა ჰქონდეს ვიდეო ვიდეოფიქსაცია.
1.9 აკრძალულია სპეცსამსახურების თანამშრომლების გამოძახება (ტაქსი / EMS / სამართალდამცავი ორგანოები და ა.შ.), განცხადებების განთავსება სარეკლამო სააგენტოში, შემდგომი ძარცვისთვის. | გაფრთხილება
1.10
დასაშვებია მსხვერპლს მოეთხოვოს სახელმწიფო ტალღის გამოყენება.
შენიშვნა: გამტაცებლებს მოეთხოვებათ აჩვენონ ტექსტი, რომელიც გამოყენებული იქნება სახელმწიფო ტალღაზე და მიიღეთ ნებართვა ადმინისტრაციისგან სახელმწიფო ტალღის გაგზავნისთვის. | აკრძალვა 15-დან 25 დღემდე
1.11
ძარცვის/გატაცებისას მსხვერპლს ეკრძალება ნებისმიერი კომუნიკაციის რესურსების გამოყენება, რათა გამოიძახოს დახმარება, აცნობოს მეორე მხარეს. | გაფრთხილება / აკრძალვა 3-დან 7 დღემდე
1.12
აკრძალულია სერვერის ზოგადი წესების დარღვევა.
1.13 აკრძალულია ხალხმრავალ ადგილებში ქალაქში (მწვანე ზონები), მწვანე ზონის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სისტემური/არაოფიციალური ორგანიზაციების ტიტულოვანთა და საოჯახო სახლების ტერიტორიაზე ძარცვა/გატაცება. | DEMORGAN - 120 წუთამდე
შენიშვნა #1:
ხალხმრავალი ადგილები რუკაზე წითლად არის მონიშნული.
შენიშვნა #2:გეტოს რუკა ლურჯად არის მონიშნული.

(((რუკა მალე დაემატება)))

დაზუსტება: ეს რუკა გადამწყვეტია რუკის სტაციონარული მდგომარეობიდან გამომდინარ, თუ IC მოვლენა ღონისძიება მიმდინარეობს ამ ზონაში გოვ სტრუქტურებსა და ბანდებს შორის, მაშინ შეგიძლია ღონისძიების ფარგლებში გაძარცვა/გატაცება.
1.14 ორივე მხრიდან ძარცვის/გატაცების წესების მრავალჯერად დარღვევის შემთხვევაში, უფროს ადმინისტრატორს უფლება აქვს გააკეთოს IC-ის სარეზერვო საშუალება.
უფროსი ადმინისტრატორი ინარჩუნებს ორივე მხარის სრული ამნისტიის ან კონფლიქტის ერთ-ერთი მხარის დასჯის უფლებას, რომლის ქმედებებმა გამოიწვია წესების მასიური დარღვევა | დასჯა სერვერის წესების მიხედვით / ამნისტია


ძარცვა​


2.1 ძარცვა დაშვებულია ექსკლუზიურად ფუნქციონალური საშუალებით. | დემორგანი 60 - 120 წუთი
გამონაკლისი: ნებადართულია მსხვერპლისგან საბრძოლო მასალის მოთხოვნის უფლება.
2.2 აკრძალულია უძრავი ქონების/ტრანსპორტის/ფულის გადარიცხვის მოთხოვნა ასევე საბანკო ანგარიშიდან. ან ტანსაცმლის მოთხოვნა | გაფრთხილება / აკრძალვა 3 დღემდე2.3 როდესაც ძარცვას ახორციელებს პირთა ჯგუფი, ძარცვას ახორციელებს მხოლოდ 1 ადამიანი, განმეორებითი ყაჩაღობა აკრძალულია. | გაფრთხილება
ახსნა: პირთა ჯგუფის (2 და მეტი ადამიანის) მიერ ძარცვის შემთხვევაში შეუძლებელია პირის ხელახლა გაძარცვა. ერთი ადამიანი, ერთი მსხვერპლი.
გამონაკლისი: არ ვრცელდება იარაღის დაყრაზე.
2.4 ყაჩაღების მინიმალური რაოდენობა ძარცვის დროს არის 3 ადამიანი / გეტოში - 2 ადამიანი. | დემორგანი 60 - 120 წუთი
2.5
მძარცველების მინიმალური რაოდენობა მანქანაში მსხვერპლის გასაჩერებლად არის 3 ადამიანი და 2 მანქანა. | დემორგანი 60 - 120 წუთი
გამონაკლისი:
სრული მანქანის ძარცვისას (4 ადამიანი) საკმარისია 6 მძარცველი და 2 მანქანა.
2.5 როდესაც მძღოლები ძარცვავენ, დაზარალებულს ჯერ უნდა ეცნობოს ძარცვის შესახებ. უბრალოდ შეჩერების მოთხოვნა ან სროლა ჩაითვლება სერვერის წესების დარღვევად. | DEMORGAN - 60-დან 120 წუთამდე ყველა მონაწილისთვის
ახსნა:
აუიცლებელი ფრაზა რომელიც უნდა გამოიყენოთ „ ეს ძარცვაა“
: ფრაზა უნდა თქვათ აუცილებლად ვოის ჩათის გამოყენებით!
2.6 ნებადართულია მსხვერპლს მოაჭრა ჯავშანი როლური RP /try. არაუმეტეს 2 მცდელობა| DEMORGAN 60 - 120 წუთი
შენიშვნა . :
მსხვერპლს უნდა ეკეთოს ჯავშანი
2.7 მუშების ნებისმიერი სახის ძარცვა | DEMORGAN - 120 წუთი
შენიშვნა:
ელექტრიკოსი, ავტობუსის მძღოლი, ტაქსის მძღოლი, მეხანძრეები, ფოსტალიონი/ მენაგვე და ა.შ
2.8 ყველა მძარცველი/გამტაცებელი უნდა იყოს ნიღბიანი და შეიარაღებული | DEMORGAN - 120 წუთამდე
გამონაკლისი:
მოთამაშე, რომელიც ატარებს ფუნქციონალურ/RP დიალოგს ძარცვისთვის, არ უნდა იყოს შეიარაღებული. ერთი ასეთი მოთამაშე დაშვებულია ერთი სიტუაციისთვის (გატაცება/ძარცვა).
2.9 აკრძალულია ძარცვის ჩადენა RP სიტუაციის თამაშის გარეშე. | DEMORGAN 90 წუთამდე
2.10
ძარცვისას მსხვერპლზე დაშვებულია მხოლოდ ორი ქმედება. | DEMORGAN - 120 წუთამდე

მოქმედებებია:


 • ფულის ძარცვა
 • იარაღი, საბრძოლო მასალა,
 • ნებისმიერი სხვა როლური ბრძანება
 
Last edited:

Mentesa

Administrator
4/28/23
56
3
8
გატაცებები

3.1 გამტაცებელთა მინიმალური რაოდენობაა 4. | გაფრთხილება
შენიშვნა:
უნდა იყოს ორჯერ მეტი გამტაცებელი, ვიდრე მსხვერპლი.
3.2.1 დასაშვებია გამოსასყიდის მოთხოვნა ფრაქციის ხელმძღვანელის/დეპუტატისათვის,
შენიშვნა: მძარცველებს მხოლოდ 2 მოთხოვნა შეუძლიათ (გამოსასყიდი ითვლება ერთ მოთხოვნად).
3.2.2 მაქსიმალური გამოსასყიდი მძევლისთვის არის $ 20,000 .
ფრაქციის ლიდერის/მოადგილის გამოსასყიდის მაქსიმალური თანხა - 150 000 $ / 100 000 $
შენიშვნა: ბანდის ლიდერის ან ზამის მოტაცების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოითხოვოთ ტერიტორია
სახელმწიფო ორგანიზაციების რიგითი თანამშრომლები -$ 50 000 .
სახელმწიფო ორგანიზაციების უფროსი თანამშრომლები: დეპარტამენტის უფროსი/განყოფილების უფროსის მოადგილე - 150.000 $ / 100.000 $
განმარტება: უფროსი თანამშრომელი, დეპარტამენტის/ქვეგანყოფილების/განყოფილების უფროსი/მოადგილე.

3.4 გატაცების მთელი პროცესი უნდა ჩაიწეროს ვიდეოზე. | DEMORGAN 60 - 120 წუთი ყველა მონაწილესთვის + წერილობითი საყვედური ლიდერისთვის
შენიშვნა #1:
ვიდეოჩანაწერის არარსებობა აბრუნებს სიტუაციას, გატაცების პროცესი იწყება მსხვერპლის მიმართ დანაშაულებრივი ქმედებების დაწყების მომენტიდან.
შენიშვნა #2: ვიდეო უნდა იყოს შენახული 24 საათის განმავლობაში, საჭიროების შემთხვევაში, ადმინისტრაციას უფლება აქვს მოითხოვოს უკან დაბრუნება, მოთამაშეებმა უნდა მიაწოდონ ის რაც შეიძლება მალე, თუმცა არაუგვიანეს 12 საათისა.
3.5 მძევლისთვის გამოსასყიდის მიღების შემდეგ ის უნდა გათავისუფლდეს 5 წუთში. | DEMORGAN - 120 წუთი ყველა მონაწილისთვის
შენიშვნა:
ნებადართულია არაუმეტეს 2 მძევლის წაყვანა, რომლებიც მწვანე დერეფნის ბოლოს უნდა გაათავისუფლონ.
3.6 აკრძალულია გატაცების ჩადენა დროის ინტერვალში: თბილისის დროით 14:00 საათიდან 22:00 საათამდე. | გაფრთხილება
3.7
გამოსასყიდის შემსრულებელს უფლება აქვს ერთხელ გადაამოწმოს მძევლების ჯანმრთელობა და რაოდენობა.
შენიშვნა: ეს პირობა სავალდებულოა, ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობა ჩაითვლება არაადეკვატურ მოთხოვნად.
3.8 აკრძალულია გატაცებისას განზრახ დროის გაწელვა. | DEMORGAN 60 - 120 წუთი ყველა მონაწილესთვის
3.9
აკრძალულია საკუთარი / მოკავშირე ორგანიზაციის წევრების გატაცება/დაკავება, ასევე შეთქმულების გზით. | DEMORGAN - 120 წუთი ყველა მონაწილესთვის
3.10
აკრძალულია მძევლების განზრახ დაკავება გატაცების მომენტიდან დაკავების პუნქტში მისვლამდე 7 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში. | DEMORGAN - 120 წუთი ყველა მონაწილესთვის
3.11
აკრძალულია მომლაპარაკებლის მძევლად აყვანა. | DEMORGAN 60 - 120 წუთი ყველა მონაწილისთვის

3.12
აკრძალულია მსხვერპლის მიმართ ნებისმიერი აგრესიული ან ბოღმა ქმედება.| DEMORGAN 60 - 120 წუთი ყველა მონაწილისთვის

წესები
მსხვერპლისთვის​

4.1 ავტომობილის მძღოლებს ეკრძალებათ გადაადგილების გაგრძელება, თუ გზა მთლიანად გადაკეტილია. | გაფრთხილება
4.2
თუ მანქანას ხანგრძლივად ესროლეს და ბევრი მძარცველია, ვიდრე მისდევნებულ მანქანაში, მძღოლი უნდა გაჩერდეს. | გაფრთხილება
4.3
მსხვერპლმა უნდა გამოიჩინოს ყველა ის ემოცია, რომელიც თან ახლავს ნებისმიერ ადამიანს ამ სიტუაციაში (შიში, შფოთვა და ა.შ.). | DEMORGAN – 180
წუთი

4.4 თუ ფრაქციის ლიდერი ან დეპუტატი გაიტაცეს, მაშინ იგი ვალდებულია შეინახოს სრული ვიდეოჩანაწერი გატაცების მომენტიდან. | ზეპირი საყვედური ლიდერისთვის
4.5
აკრძალულია RP პროცესის განზრახ გაწელვა გატაცების/ძარცვის დროს | DEMORGAN 180 წუთი / გაფრთხილება
ახსნა:
გაყავით ტყვიები, და იწყებთ დაყრას ნელნელა მოანდომეთ არაუმეტეს 1 წუთი ან ხელების აწევის დაყოვნება (ანიმაციები) და ა.შ.მყიდველის წესები

5.1 გამოსასყიდი მხარე ვალდებულია შეასრულოს გამტაცებლების ყველა მოთხოვნა წერილობითი საყვედური ფრაქციის ლიდერს
განმარტება #1:
დასაშვებია პატრულისა და მწვანე დერეფნის გაუქმების მოთხოვნა მხოლოდ 1 წუთის შემდეგ ან 1 კილომეტრის რადიუსში.
ახსნა #2: ათვლა იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც მომლაპარაკებელი გადასცემს თანხას გამტაცებლებს.
5.2.1 ნებადართულია შეტევის დაწყება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მსხვერპლს საფრთხე არ ემუქრება. | წერილობითი საყვედური ლიდერისთვის, რომლის ფრაქციამ წამოიწყო შეტევა.
გამონაკლისი: მომლაპარაკებელს გაუხსნეს ცეცხლი/ აიყვანეს მძევლად / მოკლეს.
5.2.2 ნებადართულია თავდასხმა, თუ გამტაცებლების მოთხოვნები არაადეკვატურია.

არაადეკვატური მოთხოვნების ჩამონათვალი:

 • თუ გამტაცებლები ითხოვენ იმაზე მეტ გამოსასყიდს, ვიდრე ეს წესებში წერია.
 • თუ გამტაცებლებმა წამოაყენეს მოთხოვნა, რომელიც შეასრულეს სამთავრობო უწყებებმა და ტერორისტებმა კიდევ ახალი წამოაყენეს.
 • მოთხოვეს ჯავშანტექნიკა / ვერტმფრენი და სხვა სპეცტექნიკა.
 • ან „მწვანე დერეფნის“ პირობების დარღვიეს.

  5.2.3 აკრძალულია თავდასხმის დაწყება, თუ მომლაპარაკებელსა და დატყვევებულ მხარეს არ ჰქონდა დიალოგი. | წერილობითი საყვედური ლიდერს
  გამონაკლისი:
  ცეცხლი გაუხსნეს /მომლაპარაკებელს.
  5.3 დასაშვებია გამტაცებლის ძებნის გამოცხადება მასთან უშუალო კონტაქტის შემდეგ (შეხვედრა/დიალოგი). | DEMORGAN 60 - 120 წუთი
  დაზუსტება:
  თუ პირს არ ეკეთა ნიღაბი.
  5.5 მომლაპარაკებელი ვალდებულია გამოვიდეს გატაცების ადგილზე გამტაცებლებთან კომუნიკაციიდან 20 წუთის განმავლობაში. | ზეპირი საყვედური FIB ლიდერისთვის ან LSPD იურისდიქციის მიხედვით ( სახელმწიფო სტრუქტურების უფროსი კურატორის
  შეხედულებისამებრ )ტერიტორიული იურისდიქციის მიხედვით, ორი მხარიდან ერთ-ერთის იგნორირება ან ორივე მხარის თანხმობით.
  5.6 გამოსასყიდის მხარე ვალდებულია შეასრულოს გამტაცებლების ყველა მოთხოვნა არაუმეტეს 20 წუთის ვადაში . ზეპირი საყვედური ფრაქციის ლიდერს
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top