ბრძოლა ტერიტორიებისთვის

Street Roleplay
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Street RP- ფორუმზე
რეგისტრაცია
Status
Not open for further replies.

Mentesa

Administrator
4/28/23
56
3
8
ზოგადი


1.1 ლიდერს უფლება აქვს აიღოს კაპტის გაყინვა ვადის დაწყებისას 1-3 დღით.
დაზუსტება: გაყინვის შესახებ, თქვენ უნდა აცნობოთ თქვენს კურატორს.
გამონაკლისი: თუ ლიდერმა ვადის დასაწყისში არ მიიღო გაყინვა, მაშინ მას შეუძლია ამის გაკეთება ვადის განმავლობაში.
1.2 კაპტ დღეები ორშაბათს/ოთხშაბათს/პარასკევს/კვირას. | ტერიტორიის დაბრუნება (თუ კაპტი მაინც შედგა)
შენიშვნა:
შეთანხმებით თამაში დაუშვებელია კაპტის დღეებში.
შენიშვნა: სამშაბათს/ხუთშაბათს/შაბათს, თუ ორივე მხარე შეთანხმდება კაპტის ორმხრივ პირობებზე, მხარეები ვალდებულნი არიან ითამაშონ 1 შეტევა და 1 დაცვა.
1.2.1 კაპტის ფორმას ავსებს ლიდერი ან მოთამაშე რომელსაც აქვს როლი სპეციალურ დიზქროდ არხში.
შენიშვნა: დიპლ.როლის მქონე მოთამაშეთა მაქსიმალური რაოდენობაა 3 (ლიდერის ჩათვლით) | კრაიმ კურატორის შეხედულებისამებრ
შენიშვნა:
ორგანიზაციული დიპლომატიის მქონე მომხმარებლების მხრიდან ყველა სახის შეურაცხყოფა აკრძალულია | დასჯა კრაიმ კურატორის შეხედულებისამებრ
შენიშვნა
: მომხმარებლის მეტსახელი მკაცრად უნდა იყოს ფორმაში: "ორგანიზაცია | სახელი გვარი"
1.2.2 კაპტის მონაწილეთა სიები/პლიუსები უნდა იყოს ფრაქციულ დისქორდში. | გადათამაშება / ტერიტორიის მეორე მხარეს გადაცემა.
შენიშვნა
: მოთამაშეს, რომელიც არ არის ფრაქციული დისქორდში არ აქვს მონაწილეობა მიიღოს კაპტში
1.3 კაპტების დანიშვნა შეიძლება 14:00 საათიდან 23:00 საათამდე
გამონაკლისი: უფროსი კურატორის ნებართვით და ლიდერების ურთიერთშეთანხმებით.
1.3.1 კაპტ მონაწილეთა დასაშვები რაოდენობა თითოეულ მხარეს არის 5-დან 10-მდე. | ტერიტორიის დაბრუნება/გადათამაშება | ლიდერის საყვედური (კრაიმ უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ)
გამონაკლისი: დასაშვებია მონაწილეთა ნებადართული რაოდენობის გადამეტება ლიდერთა ურთიერთშეთანხმებით.
შენიშვნა #1: დაცვის მხარეს აქვს უფლება მივიდეს კაპტზე ნაკლები რაოდენობა.
შენიშვნა #2: აკრძალულია 5x5-ზე ნაკლები თამაში, თუნდაც ურთიერთშეთანხმებით
1.4. აკრძალულია კაპტის ზონაში შესვლა მოთამაშისთვის რომელიც არ არის სიაში| გადათამაშება/ტერიტორიის მეორე მხარეს გადაცემა /.
1.5
შემტევი მხარე ვალდებულია აცნობოს დაცვის მხარეს პირობები და დრო, კაპიტანის დაწყებამდე არანაკლებ 30 წუთით და მაქსიმუმ 60 წუთით ადრე სპეციალურ Discord არხში. | შეტევის გაუქმება + ტერიტორიის დაბრუნება, თუ კაპტი დაინიშნა.
1.5.1
ბანდებს რომელებსაც აქვთ ომი ეკრძალებათ შეიარაღებული კონფლიქტების ორგანიზება, თუ ერთ-ერთი ბანდის ლიდერმა დაწერა კაპტის დაწყების შესახებ და მანამდე დარჩა 10 წუთზე ნაკლები. | ზეპირი საყვედური ლიდერისთვის.
1.5.2
ბანდას არ შეუძლიათ კატპის დანიშვნა, სანამ მისი წინა შეტევა არ დასრულდება. | შეტევის გაუქმება.
1.5.3
ბანდებს უფლება აქვთ დანიშნონ კაპტი მხოლოდ 1 კლასის იარაღით. | თავდასხმის გაუქმება / გაფრთხილება
შენიშვნა:
იარაღის მინიმუმ ერთი კლასი უნდა იყოს მითითებული სათავეში.
გამონაკლისი: იარაღის დამატებითი კლასის შემთხვევაში საჭიროა ორივე მხარის ურთიერთშეთანხმება (მაგალითი პირობითად: პისტოლეტები + ავტომატი).
1.6.1 .კაპტის მსვლელობისას აკრძალულია სახურავების ან შემაღლებული ადგილების გამოყენება. |დემორგანი 45-60 / გაფრთხილება / ტერიტორიის სხვა მხარეს გადაცემა / (უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ).
შენიშვნა:
პარკინგების ზედა სართულები ასევე ითვლება შემაღლებულად, დასაშვებია მხოლოდ პირველი სართული. მატარებელი ასევე ეხება გორაკს. ყველა მიწისქვეშა გვირაბი/მეტრო ითვლება ძნელად მისადგომად.
გამონაკლისი: ურთიერთშეთანხმებით. დაზუსტება: მაღალი ადგილიდან სროლა ასევე ითვლება უპირატესობად.
1.6.2 ღონისძიების მსვლელობისას იკრძალება ძნელად მისადგომ ადგილების დაკავება, რომელსაც შეუძლია უპირატესობა მისცეს ერთ-ერთ მხარეს. | გაფრთხილება / ტერიტორიის მეორე მხარეს გადაცემა / გადათამაშება
შენიშვნა:
ნებისმიერი ადგილი ერთი შესასვლელით და ერთი გასასვლელით არის ძნელად მისადგომი ადგილი.
1.7 აკრძალულია თავდამსხმელი მხარის მიერ დადგენილი კაპტის პირობების დარღვევა. | ტერიტორიის მეორე მხარეს გადაცემა/გადათამაშება (უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ).
1.7.1
კაპტის პირობების ნებისმიერი ცვლილება აკრძალულია. | თავდასხმის დაკარგვა + კაპტის გაუქმება (უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ)
გამონაკლისი:
ლიდერების ურთიერთშეთანხმებით მონაწილეთა რაოდენობის შეცვლა
1.7.2 თავდამსხმელ მხარეს შეუძლია აიღოს გადაწევა მაქსიმუმ 10 წუთით. |შეტევის გაუქმება.
1.7.3
კაპტის გადაწევა ხდება მხოლოდ სპეციალურად განკუთვნილ დისქორდში.
შენიშვნა: თუ თავდასხმის შემდეგ კაპტი იქნება დანიშნული თქვენს წინააღმდეგ (10-15 წუთის ინტერვალით), თქვენ ასევე უნდა აცნობოთ ამ ფრაქციას შეტევის გადაწევის შესახებ დამატებით 15 წუთამდე(სპეციალურ დისქორდში)
დაზუსტება: თუ ინფორმაციის გადაცემის მიუხედავად ბანდა მაინც დაიწყებს ფუნქციონალურ თავდასხმას დაისჯება ტერიტორიის დაბრუნებით / თავდასხმის დაკარგვით. კურატორის შეხედულებისამებრ )
1.7.4 აკრძალულია დანიშნული შეტევის გაუქმება . | თავდასხმის დაკარგვა.
1.7.5
აკრძალულია კაპტის გადაწევის გაუქმება (წაშლა). | შეტევის გაუქმება + თავდასხმის დაკარგვა (უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ)
გამონაკლისი:
მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით
გამონაკლისი: კაპტის არასწორი დანიშვნა (უფროსი კურატორის თანხმობით).
1.8 თითოეული მონაწილე ვალდებულია შეინახოს ვიდეო ჩანაწერი კაპტის დასაწყისიდან ბოლომდე. | აკრძალვა 10-30 დღე / ტერიტორიის სხვა მხარეს გადაცემა / გადათამაშება (უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ, სიტუაციიდან გამომდინარე).
1.8.1
თითოეული მონაწილე ვალდებულია შეინახოს ვიდეო ჩანაწერი 48 საათის განმავლობაში. | ტერიტორიის მეორე მხარეს გადაცემა (უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ, დარღვევის მიხედვით).
შენიშვნა:
აკრძალულია მესამე მხარის პროგრამებიდან ნებისმიერის გამოყენება, გარდა Nvidia Experience-ისა და Radeon Software-ისა. | აკრძალვა 15-30 დღე.
1.8.2
ვიდეოჩანაწერი უნდა იყოს სრული, ყოველგვარი მონტაჟისა და დამუშავების გარეშე. ვიდეოს ხარისხი უნდა იყოს მინიმუმ 480p და ჰქონდეს ხმა და ვიდეოს ავტორის ორიგინალური ხმა.
1.8.3 გეტოს ნებისმიერ ადმინისტრატორს უფლება აქვს 24 საათის განმავლობაში მოითხოვოს ვიდეო ჩანაწერი კონკრეტული მოთამაშეებისგან.
განმარტება: თუ მოთამაშე 24 საათის განმავლობაში არ აწვდის ვიდეოს, მაშინ ითვლება, რომ მოთამაშეს ვიდეო არ გადაუღია.
შენიშვნა: მოთამაშე ვალდებულია განაცხადოს ატკატის მოთხოვნა კაპტის დასრულების მომენტიდან 12 საათის განმავლობაში.
შენიშვნა: უფროსი კურატორის გადაწყვეტილებით, ადმინისტრაციას უფლება აქვს დაადოს ბანი მოთამაშეს, კაპტიდან ვიდეოჩანაწერის მიწოდებაზე უარის თქმის შემთხვევაში.| აკრძალვა 2 - 60 დღე.
1.8.4
თუ ვიდეო ჩანაწერი შეიცავს შეფერხებებს კომპიუტერის რესურსის ხარვეზების გამო, მოთამაშეს შეიძლება აეკრძალოს კაპტის თამაში| კაპტის გამეორება.
შენიშვნა:
უფროსი კურატორის გადაწყვეტილებით.
1.8.5 თუ მოთამაშეზე იქნება ბევრი საჩივარი ბევრი მტკიცებულება ვიდეოს სახით ფრიზები/ტყვიების არ ჩათვლა/პინგი/სლაიდები მოთამაშეს შეიძლება აეკრძალოს კაპტის თამაში.
შენიშვნა: უფროსი კურატორის გადაწყვეტილებით.
1.8.6 ტექსტურების / მოდიფიკაციების / სკინების გამოყენება, რომლებიც რაიმე დამატებით უპირატესობას ანიჭებენ, უტოლდება მესამე მხარის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებას. | აკრძალვა 15 - 30 დღე / ტერიტორიის სხვა მხარეს გადაცემა / გამეორება
მაგალითი:
მცენარეების ამოღება, წერტილი ეკრანზე მიზნის სახით (რიშეიდი) და ა.შ.
1.8.7 მოთამაშის მოთხოვნა მიიღება მხოლოდ დარღვევის მომენტიდან მინიმუმ 15 წამის განმავლობაში ვიდეოჩანაწერით. როგორც მომთხოვნი მხრიდან ასევე მოპასუხე მხარის.
1.9 ერთ ბანდას შეუძლია განახორციელოს მაქსიმუმ 3 შეტევა და 3 დაცვა. | შეტევის გაუქმება + ტერიტორიების დაბრუნება (დარღვევის შემთხვევაში / თუ კაპტი ითამაშა).
შენიშვნა:
მაქსიმუმ 2 თავდასხმა შეიძლება განხორციელდეს თითო ბანდაზე.
გამონაკლისი:უფროსი კურატორის ნებართვით შეგიძლიათ გადააჭარბოთ თავდასხმების / თავდაცვის დასაშვებ რაოდენობას.
1.10 შემტევი მხარე ვალდებულია შეატყობინოს კაპტის შედეგი და დასრულების დრო მისი დასრულებიდან 5 წუთის განმავლობაში. | შემდგომი შეტევის გაუქმება
ახსნა:
შედეგი უნდა დაიწეროს ამ ფორმით: „მაგ. Bloods vs Ballas, კაპტის დასრულების დრო“, მოგება/წაგება.
შენიშვნა: თუ შედეგი არასწორია, ის ასევე ითვლება დარღვევად
 
Last edited:

Mentesa

Administrator
4/28/23
56
3
8
1.11.1 კაპტის შემდეგ ბანდას ეძლევა 30 წუთი შესვენებისთვის.
შენიშვნა: შესვენება იწყება კაპიტნის დამთავრების მომენტიდან.
შენიშვნა: ბანდა რომელიც თამაშობს შეტევაში კაპტის შემდეგ იყინება მხოლოდ 10 წუთი თუმცა შესვენების დრო მაინც 30 წუთია.
გამონაკლისი: შესვენების მომენტში ბანდა, რომელიც იყო დაცვაში, შეიძლება უარი თქვას დასვენებაზე და დანიშნოს კაპტი.
1.11.2 ბანდებს არ აქვთ უფლება ითამაშონ კაპტი გამოჯანმრთელების დროში. | შეტევის გაუქმება + თავდასხმის დაკარგვა (უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ)
1.12
აკრძალულია კაპტების დანიშვნა ერთდროულად| შეტევის გაუქმება
შენიშვნა:
კაპტებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს მინიმუმ 12 წუთი.
1.13აკრძალულია სერვერის წესის დარღვევა, რაც იწვევს ფრაქციის მნიშვნელოვან უპირატესობას და შემდგომ გამარჯვებას. | გაფრთხილება / გადათამაშება / ტერიტორიის გადაცემა დაზარალებულ მხარეს.
1.14
თუ ბანდა დანიშნავს კაპტს არასწორად ან წაშლის, მეორე შეტევა შეიძლება დანიშნოს 10 წუთის შემდეგ. | თავდასხმის დაკარგვა + თავდასხმის გაუქმება (უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ)
1.15
აკრძალულია ტერიტორიების განზრახ წაგება. | ტერიტორიების დაბრუნება (დანაშაულის უფროსი კურატორის გადაწყვეტილებით)
1.16
ნებადართულია ტერიტორიების გაყიდვა/გაცვლა. | უფროსი კურატორის ნებართვით.
1.17
ტერიტორიის გაყიდვის ფასს ადგენს კრაიმის მთავარი კურატორი | ზეპირი საყვედური ორივე ლიდერს.
1.18
თავდამსხმელ მხარეს ეკრძალება განზრახ დამალვა, დროის გაყვანა, რათა მოიგოს. | გაფრთხილება / ტერიტორიის გადაცემა შემტევ მხარეზე.
1.19
კაპიტis დაწყებამდე 10 წუთით ადრე, თავდაცვის მხარე უნდა მოემზადოს და იყოს მისი მისი ბანდის ტიტულის ტერიტორიაზე. | დემორგანი 60 წუთი.
1.20.1
დაცვის მხარეს ეკრძალება ტიტულოვანი უბნის ტერიტორიის დატოვება კაპიტის დაწეყებამდე. | თავდასხმის დაკარგვა.


ტერიტორიები


2.1 კაპტ-ზონა არის კაპტ-მოედნის მიმდებარე ტერიტორია.
2.1.1 კაპტ-კვადრატი უშუალოდ კაპტის აქტივაციის ზონაა ვირტუალური სივრცე.
2.2 ტერიტორიისთვის ომის გამარჯვებული არის ის მხარე, რომელმაც მოიგო სერვერის ფუნქციონალობიდან გამომდინარე.
შენიშვნა: ომის ფუნქციური დასრულების შემდეგ სროლა აკრძალულია | გაფრთხილება.
2.3
ნებადართულია მხოლოდ შენს მიმდებარე ტერიტორიების დანიშვნა | ტერიტორიის დაბრუნება
2.4
ტერიტორიების დაპყრობა ხდება მხოლოდ ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ტრაექტორიით| ტერიტორიის დაბრუნება
გამონაკლისი:
გავლა შესაძლებელია დიაგონალზე თუ არ არსებობს კაპტის დანიშვნის სხვა ვარიაცია + უფროსი კურატორის ნებართვა.
2.5.1 აკრძალულია სხვა ბანდის ტერიტორიის გადაჭრა (აბრეზი). | ტერიტორიის დაბრუნება
2.5.2
ნეიტრალური ზონით გამოყოფილი ტერიტორიების აღება მხოლოდ „ხიდების“ მეშვეობით ხდება.
2.6 თუ დამცველი მხარე არ გამოცხადდა კაპტზე, ტერიტორია ავტომატურად გადაეცემა შემტევ მხარეს.
2.7 ტერიტორიების გაცვლა დასაშვებია მხოლოდ უფროსი კურატორის თანხმობით. |მკაცრი საყვედური ლიდერისთვის + გაცვლითი ტერიტორიების დაბრუნება.
2.8
ტერიტორიის ყიდვა/გაყიდვა დასაშვებია მხოლოდ უფროსი კურატორის თანხმობით. | მკაცრი საყვედური ლიდერისთვის + შეძენილი/გაყიდული ტერიტორიების დაბრუნება.
2.9
ნებადართულია მტრის ბანდის ლიდერის ან მისი მოადგილის მოტაცება ტერიტორიის გამოსასყიდის მიზნით.
 

Mentesa

Administrator
4/28/23
56
3
8
ნებადართულია


3.1 დასაშვებია ბრონის გამოყენება (უნდა მიუთითოთ დანიშვნის დროს)
3.2 დასაშვებია ნებისმიერი იარაღის გამოყენება. (უნდა მიუთითოთ იარაღის კლასი დანიშვნის დროს)
გამონაკლისი: გვ. 4.1
3.4 ნარკოტიკების გამოყენება დასაშვებია (უნდა მიუთითოთ)
გამონაკლისი: ურთიერთშეთანხმებით.

აკრძალულია


4.1 აკრძალულია სნაიპერული შაშხანის/ტყვიამფრქვევისა და ტეიზერის გამოყენება. | გაფრთხილება / გადათამაშება / ხელახლა შეღებვა
4.2
აკრძალულია თამაშის დატოვება კაპტის დროს. | გაფრთხილება / გადათამაშება / ხელახლა შეღებვა
4.5
აკრძალულია დავარდნილი ნივთების აღება კაპტის დასრულებამდე. | დემორგანი 60 წუთი /გამეორება გაფრთხილება.
4.6
აკრძალულია ნებისმიერი სახის ბაგის გამოყენება | გაფრთხილება / განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში , "ომი ტერიტორიისთვის" აკრძალვა - 7 დღე
შენიშვნა:
შენიშვნა: 360 გრადუსი მაუსის გადაკვრები, პიკებით მკვეთრი შემობრუნება სლაიდისთვის, A-D სპამი მე-3 და 1 პირში და ყველაფერი, რაც რაიმე სახით არღვევს ანიმაციას, გაიგივებულია ბაგთან.| გადათამაშება / ტერიტორიის მეორე მხარეს გადაცემა
4.7
აკრძალულია საფარის რეჟიმის გამოყენება (Q-ის საშუალებით). | დემორგანი 120 / გაფრთხილება/ გადათამაშება / ტერიტორიის სხვა მხარეს გადაცემა.
4.8
აკრძალულია ნებისმიერი ტექსტურებისა და ღობეების მეშვეობით სროლა. | გაფრთხილება + ტერიტორიის გადაცემა დაზარალებულ მხარეს (კურატორების შეხედულებისამებრ)
გამონაკლისი:
გამჭვირვალე ღობეები .
გამონაკლისი: არჩატვირთვის შემთხვევაში, თამაშის ხარვეზები /rage mp ხარვეზები | კაპტის გადათამაშება
4.9
აკრძალულია ინტერიერში შესვლა/დგომა. | გაფრთხილება /
4.10
სამკურნალო საშუალებების/ნარკოტიკების გამოყენების პროცესი მთლიანად თავშესაფარში უნდა მიმდინარეობდეს. | დემორგანი 60 - 120 წუთი / გაფრთხილება.
შენიშვნა:
ანიმაციის დასაწყისიდან ბოლომდე.
გამონაკლისი :იმ პირობით, რომ ადამიანი კარგად ვერ ხედავს მტერს / ვერ ხედავს და ამ მომენტში იყენებს ჯანმრთელობის აღდგენის საშუალებას მაშინ ეს ითვლება დარღვევად, მაგრამ არ არის გათვალისწინებული ტერიტორიის უკან დაბრუნება.
4.11 აკრძალულია ჯავშნის გამოყენება. | დემორგანი- 180 წუთი.
გამონაკლისი:
ორმხრივი თანხმობა.
4.12 აკრძალულია ჯავშნის გამოცვლა ან მეორე ჯავშნის გადაცმა | დემორგანი 120 - 180 წუთი / გაფრთხილება.
4.13
აკრძალულია ნებისმიერი ანიმაციის გამოყენება. | დემორგანი 120 - 180 წუთი / გაფრთხილება.
4.14
კაპტის წევრები უნდა იყვნენ ჩაცმული მათი ბანდის ტანსაცმლის ფერში. | დემორგანი 180 წუთი
შენიშვნა:
ტანსაცმელი (მაისურები, ქურთუკები) უნდა იყოს ნათელი და სრულად შეესაბამებოდეს ბანდის ფერს.
4.15 გუნდის ტრანსფერი აკრძალულია. | გააფრთხილება ტრანსფერის ყველა მონაწილეზე + ტერიტორიების დაბრუნება, რომელშიც მიიღეს მონაწილეობა ტრანსფერის მოთამაშეებმა
შენიშვნა:
ტრანსფერი იგულისხმება 4 ან მეტი ადამიანის კაპტის სათამაშოდ სხვა ბანდაში გადაყვანა, რასაც მოჰყვება თავდაპირველ ბანდაში დაბრუნება (ან სხვაში გადაყვანა) 24 საათის განმავლობაში.
გამონაკლისი: დაშვებულია კატის გუნდის გადაყვანა ერთი დაჯგუფებიდან მეორეში, თუ შეიცვალა ბანდის ლიდერი, რომელშიც ეს გუნდი თამაშობდა.
4.16 აკრძალულია ქალის პერსონაჟის გამოყენება, თუ მამაკაცი ხარ | დემორგანი 120 \ გაფრთხილება \ აკრძალვა 7 დღემდე
4.17
აკრძალულია მეტროში გადაადგილება | დემორგანი 60 / გადათამაშება / ტერიტორიის სხვა მხარეს გადაცემა (კრაიმის უფროსი კურატორის შეხედულებისამებრ)
4.18
პოსტები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული არხის თემასთან "თხოვნები მოთამაშეებისგან" "თხოვნები კურატორებთან" | ზეპირი საყვედური / წერილობითი საყვედური / ტაიმაუტი / აკრძალვა ორგანიზაციის დისქორდში.
4.19
სიკვდილის შემდეგ კაპტზე დაბრუნება აკრძალულია. | გაფრთხილება / გადათამაშება / ტერიტორიის გადაცემა.

* ტერიტორიის გადათამაშება/დაბრუნება ენიჭება კრაიმის უფროსი კურატორის/მოადგილის შეხედულებისამებრ. კრაიმის უფროსი კურატორი / ადმინისტრაციის კურატორი, თუ მათი აზრით დაირღვა წესები, რამაც გავლენა მოახდინა შედეგზე.

*** თუ მოთამაშის მიერ კაპტის წესების დარღვევამ გავლენა არ მოახდინა კაპტის შედეგზე, მაშინ ისჯება მხოლოდ ის მოთამაშე, ვინც წესები დაარღვია.

შენიშვნა: გადაწყვეტილება არის შეხედულებისამებრ უფროსი კურატორი კრაიმი/მოადგილე უფროსი კრაიმ კურატორის.
 
Status
Not open for further replies.
Top